Announcements

January 24th, 2017

Pemenang Bengkel Rekacipta Turbin Angin

Persatuan Sains Dan Matematik 2017

Tempat Pertama :

1.Soon Hong Wei

Alan Tay Seng Siang

Lim Cheah Soon

Choong Tan Chun Hoong

Khaw Kai Min

2.Looi Zhe Hou

Law Yueh Yi

Law Guo An

3. Ong Soon Hooi

Chu Yee Siang

Ong Kai Yap

Leng Jian Yong

4. Keoh Li Ying

Chuah Shi Ying

Tan Qin En

Tan Hui En

Tempat Kedua :

1.Chin Pei Li

Low Yung Yee

Choo Jia Xin

Koay Ke Xin

Wong Sing Yee

2. Loh Hong Jing

Lye Wei You

Ng Qi Lun

3.Poh Choo Han

Loh Hui Ying

Wong Yong Xin

4.Phuah Yen Ewe

Dennis Khoo Jing Lun

Ooi Yi Yang

Tempat Ketiga :

1.Kong Siang Hee

Lim Jia Hung

Chong Yew Jen

Sim Zhong Yi

Samuel Then Yik Keat

2 . Tan Wei Cong

Lau Yi Kai

Lim Soong Yang

3.Lim Kai Xin

Yeoh Rui Ting

Rachel Tan Shi Yue

Ruth Tan Shi Jie

4.Ng Jia Xian

Joshua Tan Chun Hao

Bryan Gan Whey Shang

Law Chet Ray

 

 

This page has the following sub pages.

  • Comments(0)

Comments are closed.